Vreme je za kvalitet

satKvalitet, to moćno „oružje“ kojim se u savremenom svetu osvaja svetsko tržište, širi se sve više uključujući nerazvijene zemlje i zemlje u razvoju. Svetsko tržište zahteva sve više prizvoda visokog kvaliteta i na tome će insistirati u cilju bržeg ostvarivanja ukupnog progresa. Visoko razvijene zemlje, pre manje od pola veka, bazirale su svoj razvoj na porastu kvaliteta proizvoda, usluga, rada i organizovanja. Danas se to pokazalo kao pravi potez učinjen u to vreme. Od tehničke kategorije na sadašnjem stepenu razvoja, kvalitet prerasta u društveno-ekonomsko-tehničku kategoriju, što ukazuje na njegov sadašnji značaj.
Polazeći od značaja kvaliteta definisali smo našu politiku kvaliteta, tj. opšte namere i ciljeve našeg preduzeća u pogledu kvaliteta naših proizvoda. Ovo je jedino bilo moguće primenom standarda ISO 9004, jer su u njemu definisani osnovni elementi koji omogućavaju da se upravljanje kvalitetom obezbedi na najbolji mogući način, odnosno da se smanje greške koje nastaju od ideja do završetka faze postkorišćenja pri čemu se ostvaruje najveći profit uz najmanje troškove.

Šta je to kvalitet i da li je poštovanje ovih standarda neophodno?!?
Kvalitet (latinski qualis, qualitas – kako izveden) stvar onakva kakva stvarno jeste.
Kvalitet proizvoda predstavlja skup osobina kojima se ostvaruje kvalitet usluge, sa ciljem da se postigne kvalitet rada i življenja čoveka. Naizgled jednostavno ali kvalitetom podrazumevamo sledeće osobine proizvoda:
· Tehničke karakteristike, performanse i funkcionalnost,
· Sigurnost, kvalitet i ekonomičnost tehnološkog rešenja,
· Kvalitet proizvodnje,
· Pouzdanost, vek trajanja, ekonomičnost i druge eksploatacione karakteristike,
· Cena,
· Rokovi isporuke.
Znači ne baš mali broj osobina koje mora da ispunjava svaki proizvod. Da bi ove osobine bile jednake za sve mora se poštovati standardizacija. A ona propisuje da svaka iole ozbiljna prozvodnja mora zadovoljiti međunarodne ISO standarde radi mogućnosti poslovanja na našem i svetskom tržištu. Znači izbor je na Vama, želite li da budete konkurencija ili ne.
Mi gledamo dugoročno i opredelili smo se za uvođenje i atestiranje sistema kvaliteta, da bi bili takmac interesantan na svim tržištima.

Za naše proizvode tvrdimo da su kvalitetni jer ispunjavaju sledeće uslove:
o funkcionalno zadovaljavaju,
o imaju svoju upotrebljivost,
o vek trajanja je veći od istih (konkurentskih) proizvoda uz manje troškove održavanja,
o poseduju odgovarajući spoljni izgled, potrebnu komfornost i sigurnost za rukovanje,
o estetski izgled,
o prodajna cena je niža ili ravna onoj kojoj tržište primenjuje za te proizvode,
o atest ISO 9004 sa svim elementima kvaliteta.

Takođe mi ne stajemo tu već su nam ciljevi daleko veći, pa od naših distributera i prodavaca zahtevamo da poseduju ili uvedu sistem ISO 9004-2 koji sadrži potrebne elemente uslužne delatnosti.

Videćete, možda ovaj tekst u ovom trenutku deluje optimistički i megalomanski ali naše vreme tek dolazi, „vreme je za kvalitet“.